KASFOOC KENIA

VSV steunt KASFOOC in Kakamega District, Kenia


VSV ondersteunt 40 weeskinderen en hun begeleiders. Weeskinderen blijven thuis wonen en worden geholpen hun eigen voedsel te verbouwen. VSV helpt bij de aanschaf van stof voor schooluniformen, die worden gemaakt op een door VSV gesponsorde trapnaaimachine (Singer).


VSV zorgt voor schoon drinkwater in de regio door de constructie van waterbronnen. De kosten bedragen € 1.000,- per bron. Mensen die in de directe omgeving van zo’n bron wonen kunnen dit schone water vrij gebruiken. Het totaal aantal gerealiseerde waterbronnen is inmiddels 21!


VSV helpt de Starlight Academy (voorheen Sunshine Academy), een schooltje voor circa 70 kinderen, met schoolmiddelen (schoolbankjes, stoelen, schoolborden, leermiddelen) en watervoorziening (watertank voor drinkwater).


VSV helpt een aantal vrouwen die lokale kippenrassen houden en daarvan eieren verkopen op de lokale markt om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien.


U kunt uw bijdrage storten op Stichting Voetbal Samenwerking Vechtstreek NL80 INGB 0004 7906 71 t.g.v. KASFOOC.


Tijdens VSV-activiteiten wordt geld ingezameld voor deze kleinschalige projecten van KASFOOC. Onderstaand vindt u foto’s van diverse projecten die KASFOOC mede dankzij uw steun heeft gerealiseerd.

 • Uitreiken cheque VSV € 350,- (2008)
 • Stoelen en bankjes Starlight Academy
 • Stoelen en bankjes Starlight Academy
 • Weeskinderen en begeleiders
 • Klasje Starlight Academy
 • Constructie Ebunuku Spring (augustus 2010)
 • Kaart Kenya
 • Mmbusi Spring (februari 2010)
 • Trapnaaimachine (Singer)
 • Watertank Starlight Academy
 • Schoolkinderen Starlight Academy
 • Uitdelen schriftjes Starlight Academy
 • Schoolkinderen Starlight Academy